Poleskie Centrum Edukacji Ekologicznej

Niepubliczna Placówka Oświatowa w Okunince k/ Włodawy

Zielona Szkoła

program dla woj. śląskiego

Jezioro Białe - jedno z najpiękniejszych, najczystszych, a zarazem największych jezior Pojezierza Łęczyńsko - Włodawskiego, położone jest 100 km na wschód od Lublina, usytuowane wśród malowniczych łąk i lasów. Posiada mikroklimat zbliżony do nadmorskiego z dużą zawartością jodu.

Ośrodek Rehabilitacyjno - Wczasowy „Astur” zajmuje powierzchnię 4,4 ha i przylega bezpośrednio do jeziora. Ośrodek posiada własną plażę, pomosty, strzeżone kąpielisko, sprzęt wodny (rowery, kajaki) boiska do gry w piłkę siatkową i nożną, stoły do ping-ponga, sale dydaktyczne wyposażone w sprzęt audio-wizualny, wypożyczalnię rowerów terenowych.

Zakwaterowanie

Ośrodek Rehabilitacyjno - Wczasowy „Astur”

 • murowane domki (2 pokojowe, 5 i 6 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym),
 • pawilon hotelowy, pokoje 2, 3, 4, 5 - osobowe z łazienkami.

Na terenie Ośrodka znajduje się:

 • stołówka,
 • kawiarnia,
 • świetlica,
 • sala gimnastyczna,
 • boisko do piłki nożnej,
 • boisko do piłki siatkowej,
 • wydzielone, bezpieczne miejsce na ognisko,
 • własna plaża, pomosty, kąpielisko,
 • sprzęt wodny: kajaki, rowery wodne,
 • wypożyczalnia rowerów terenowych.
Program
 1. 1 dzień
  • wyjazd godz. 7.00,
  • przyjazd do Okuninki,
  • zakwaterowanie w Ośrodku Rehabilitacyjno - Wypoczynkowym w Okunince, kolacja,
 2. 2 dzień
  • śniadanie,
  • wycieczka do Poleskiego Parku Narodowego: Park położony jest na rozległych przestrzeniach bagien i torfowisk Polesia. Teren Parku to namiastka tundry bądź lasotundry, wysunięta najdalej na południowy zachód Europy. Wizyta w Muzeum PPN, projekcja filmu „Polesia Czar”, spacer ścieżką przyrodniczo-dydaktyczną „Perehod”, „Spławy” bądź „Dąb Dominik”,
  • obiad,
  • zajęcia rekreacyjno - sportowe na terenie ośrodka,
  • kolacja, ognisko,
 3. 3 dzień
  • śniadanie,
  • zajęcia edukacyjne na terenie ośrodka (na bazie materiałów edukacyjnych z PPN),
  • obiad,
  • warsztaty ornitologiczne - obserwacja i rozpoznawanie ptaków podczas pieszej wycieczki zajęcia z pracownikiem Poleskiego Parku Narodowego,
  • kolacja,
 4. 4 dzień
  • śniadanie,
  • wycieczka autokarowa do Włodawy - zwiedzanie tzw. „czworoboku”, synagogi barokowej (jednego z najcenniejszych zabytków sakralnej architektury żydowskiej w Polsce), cerkwi prawosławna p.w. Narodzenia NMP (zbudowanej na planie krzyża greckiego), klasztoru O.O. Paulinów (z 6 monumentalnymi rzeźbami Ojców Kościoła),
  • wędrówka nad Bugiem - która pozwala poznać dziką, nieuregulowaną rzekę o zmiennym korycie, tworzącej wraz ze starorzeczem w Orchówku niezwykle tajemniczy krajobraz,
  • obiad,
  • zajęcia na akwenie Jeziora Białego (korzystanie ze sprzętu wodnego pod nadzorem ratownika i instruktora sportów wodnych),
  • kolacja,
 5. 5 dzień
  • śniadanie,
  • wycieczka szlakiem przenikania kultur: Kodeń (sanktuarium Maryjne, które zasłynęło z obrazu Madonny wykradzionego z kaplicy papieskiej w Rzymie przez Mikołaja Sapiehę; zwiedzanie Bazyliki p. w. św. Anny, Cerkwi gotyckiej p.w. św. Ducha); Jabłeczna (męski monastyr prawosławny; zwiedzanie cerkwi (XIX w.) p. w. św. Onufrego); Kostomłoty (nadbużańska wieś z drewnianą cerkwią prawosławną (XVII/XVIII w.) jest siedzibą jedynej istniejącej parafii neounickiej),
  • obiad,
  • zajęcia rekreacyjno - sportowe na terenie Ośrodka,
  • kolacja, dyskoteka,
 6. 6 dzień
  • śniadanie,
  • zwycieczka Szlakiem Podlaskiego Przełomu Bugu - zwiedzanie w Janowie Podlaskim min. zabytkowych stajni oraz hodowli koni czystej krwi arabskiej oraz rezerwatu przyrody oddającego piękno nadburzańskiego pejzażu, spacer ścieżką przyrodniczą „Szwajcaria Podlaska”, obiad w Janowie,
  • kolacja,
 7. 7 dzień
  • śniadanie,
  • warsztaty przyrodnicze w lesie - wyjście grup z pracownikami nadleśnictwa (rozpoznawanie gatunków drzew, rozpoznawanie szkodliwych i pożytecznych gatunków owadów, zapoznanie się z chronionymi gatunkami ptaków i ssaków),
  • obiad,
  • kolacja,
 8. 8 dzień
  • śniadanie,
  • wycieczka autokarowa „Szlakiem Zabytków Polesia”: Romanów - piękny zespół dworski i muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego, który spędził tu w rodzinnym majątku dzieciństwo, Hanna - cenny zespół cerkiewny obecnie kościół rzymsko-katolicki p. w. Piotra i Pawła. Różanka - pozostałości wspaniałej rezydencji Zamoyskich, malownicze zakole Bugu, na obszarze 12 ha parku rośnie 600 drzew, w tym wiele egzotycznych ,
  • obiad,
  • zajęcia rekreacyjne na akwenie Jeziora Białego (korzystanie ze sprzętu wodnego – rowery wodne, kajaki),
  • kolacja, ognisko,
 9. 9 dzień
  • śniadanie,
  • warsztaty przyrodnicze w Sobiborskim Parku Krajobrazowym (rezerwat torfowisk), Wędrówka szlakiem dydaktycznym „Trzech Jezior” lub szlakiem „Pętla Sobiborska” umożliwiająca dotarcie do rezerwatu „Żółwie Błota”, wizyta w Muzeum Zagłady w Sobiborze ,
  • obiad,
  • zajęcia rekreacyjne w Nadleśnictwie Dekowina - spotkanie z leśnikami, ognisko,
 10. 10 dzień
  • śniadanie,
  • całodzienna wycieczka do Zamościa - „Padwy Północy”, zwiedzanie: Stare Miasto - wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, Kolegiata, Rotunda,
  • kolacja,
 11. 11 dzień
  • śniadanie,
  • zajęcia rekreacyjne na akwenie Jeziora Białego (korzystanie ze sprzętu wodnego pod nadzorem ratownika i instruktora sportów wodnych - rowery wodne, kajaki),
  • obiad,
  • obserwacja ptaków wodnych, zajęcia z pracownikiem Poleskiego Parku,
  • kolacja, dyskoteka
 12. 12 dzień
  • śniadanie,
  • wycieczka autokarowa „Lubelskim Trójkątem Turystycznym”: Lublin (zwiedzanie Starego Miasta, Zamku Lubelskiego, Muzeum Wsi Lubelskiej lub Ogrodu Botanicznego), Nałęczów (zwiedzanie uzdrowiska), Kazimierz Dolny (Góra Trzech Krzyży, Rynek, Baszta),
  • kolacja,
 13. 13 dzień
  • śniadanie,
  • podsumowanie warsztatów przyrodniczych - konkurs wiedzy o Polesiu, rozdanie dyplomów i nagród,
  • obiad,
  • zajęcia rekreacyjno - integracyjne, kolacja plenerowa,
  • dyskoteka,
 14. 14 dzień
  • śniadanie (prowiant na drogę),
  • wyjazd z ośrodka,
  • w drodze powrotnej możliwość zwiedzania Opatowa - Podziemna Trasa Turystyczna - zwiedzanie unikatowego w skali Polski labiryntu dawnych piwnic, komór, składów kupieckich z okresu średniowiecza i renesansu),
  • powrót w godzinach wieczornych.
Termin i cena

 

Liczba uczestnikówcena
przy 40 osobach płacących935 zł
Cena obejmuje
 • zakwaterowanie,
 • wyżywienie zgodnie z programem,
 • opieka pilota - przewodnika,
 • ubezpieczenie NW,
 • realizacja programu,
 • korzystanie ze sprzętu wodnego: kajaki, rowery wodne,
 • korzystanie z boisk oraz sal dydaktycznych.
Uwagi
 • Bilety wstępu płatne we własnym zakresie.
Galeria
Dokumenty do pobrania: